čt 30. 11. 2017 08:00
Místo konání dražby: elektronická aukce na www.prodej-aukci.cz ,
ID 171114975A2017
Dražba - RD městský bird vydraženo
vydraženo za: 450 000 Kč
vyvolávací cena: 510 000 Kč
odhadní cena: 680 000 Kč
Minimální příhoz: 5 000 Kč
Dražební jistina: 80 000 Kč

druh dražby: Elektronická aukce na www.prodej-aukci.cz
 
kategorie: Rodinné domy městský
 
vlastnictví: osobní
 
kraj: Olomoucký kraj
okres: Jeseník
obec: Javorník
část obce: Javorník
ulice: Zálesí
lokace na mapě: www.mapy.cz
 
zastavěná plocha: 313 m2
výměra pozemku: 1413 m2
 
patro (počet pater): ()
typ budovy: novostavba
balkon: ne
půda: ne
sklep: ne
výtah: ne
topení: lokální
parkování: před domem

prohlidky

před objektem dne 24. 11. 2017 v 15:00

popis

Předmětná nemovitost je samostatně stojící objekt situovaný v okrajové části obce Javorník, místní část Zálesí. Místní část není stavebně srostlá se sídlem obce. Okolní zástavba rekreačními chatami a rodinnými domy. Dům je zděný se smíšeného zdiva, částečně podsklepený, má jedno nadzemní podlaží a částečně využité podkroví, je zastřešen sedlovou a pultovou střechou. Objekt v evidenci KN veden jako objekt rodinné rekreace, svým technickým řešením a vybavením umožňuje celoroční užívání k trvalému bydlení jako rodinný dům. Objekt je v průměrném stavebně technickém stavu a standardu vybavení, dům prošel částečnou rekonstrukcí, v posledním období není objekt užíván a udržován, patrná lokální vlhkost zdiva. Příjezd a přístup je z veřejné, zpevněné komunikace, za domem je situována zahrada. Dále je předmětem ocenění pozemek p.č. 59/2, v evidenci KN veden jako zbořeniště, situovaný v blízkosti posuzované nemovitosti. Stavba je napojena na vodovod z místního zdroje, síť elektro, kanalizace je svedena do žumpy.Znalecký posudek podal znalec Ing. Bohuslav Štencl, Rooseveltova 117, Olomouc, 779 00, a vypracoval ke dni 10. 8. 2017 posudek s poř. č. 6174-78/2017 a ocenil předmět na částku v místě a čase obvyklou a to na 680.000,- Kč. .

4.2. Označení a popis práv a závazků na Předmětu aukce váznoucích a s ním spojených:  Zástavní právo smluvní ve prospěch Bolona, a. s., Olomouc-Hodolany, Jiráskova 81/13, PSČ 779 00, IČ: 285 68 249 pod č. j.: V303/2014-811  Uzavření smlouvy o provedení dražby nedobrovolné ze dne 10. 3. 2016, právní účinky l 15. 3. 2016 pod č. j.: Z-996/2016-811  Zahájení exekuce - exekutor, Mgr. Jan Svoboda, Olomouc, pod č. j.: Z-1111/2016-811, Z-1108/2016-811  Zahájení exekuce - exekutor JUDr. Juraj Podkonický, Praha 6, pod č. j.: Z-32912/2016-101, Z-3031/2016-811 Na Předmětu aukce neváznou žádné nájemní smlouvy ani věcná břemena.

V souladu s ust. § 299 odst. 2 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění násl. změn a doplňků, všechna omezení vlastnického práva (vyjma věcných břemen) zapsaná na LV 290, k. ú. Zálesí u Javorníka, Obec Javorník na Předmětu aukce zpeněžením zanikají.

Práva osob oprávněných z věcných břemen váznoucích na Předmětu aukce zůstávají převodem vlastnictví nedotčená.

Cena předmětu aukce byla zjištěna posudkem soudního znalce. Znalecký posudek podal znalec Ing. Bohuslav Štencl, Rooseveltova 117, Olomouc, 779 00, a vypracoval ke dni 10. 8. 2017 posudek s poř. č. 6174-78/2017 a ocenil předmět na částku v místě a čase obvyklou a to na 680.000,- Kč. (dále jen „Odhad ceny").

bankovní spojení

Bank. účet dražebníka: 2106279520/2700

Variabilní symbol: 171114975

Specifický symbol: RČ nebo IČO

Odkaz na elektronickou dražbu

Zadejte e-mail ve tvaru text@text.cz

Přeji si dostávat newsletter

TOPlist