Ceník služeb

Každý zástavní věřitel, v případě, že dojde k nesplácení dlužníkem, chce zastavenou nemovitost zpeněžit tak, aby byla uspokojena celá pohledávka co nejrychleji. Forma nedobrovolné dražby je nejvhodnějším řešením. Transparentní a legislativně čistý systém prodeje nemovitostí formou veřejné dražby je zcela definován zákonem č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách.

            Jsme si vědomi, že v dnešní době většina zástavních věřitelů využívá spíše služeb exekučních úřadů, proto Vám zde uvádíme několik výhod nedobrovolné dražby prováděné podle zákona č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách (dále jen "Zákon") oproti dražbě exekuční.

 

  • nízké náklady dražebníka - v porovnání s exekuční dražbou jsou asi poloviční
  • rychlost dražby - dražba může být provedena do tří až čtyř měsíců od předání podkladů dražebníkovi, naproti tomu u exekuční dražby je třeba počítat s termínem šesti měsíců, a to pouze v případě, že nebylo podáno jakékoli odvolání proti některému z úkonů nebo usnesení exekutora
  • rychlost uhrazení ceny dosažené vydražením - při dražbách, které provádí naše společnost je dle Zákona lhůta pro úhradu vydražitelem deset dnů od data dražby (proti potvrzení o nabytí předmětu dražby se nelze odvolat), u dražeb exekučních je tato lhůta jeden měsíc a to pouze v případě, že proti usnesení o příklepu nebude podáno odvolání
  • rychlost uspokojení pohledávky navrhovatelem dražby - u dražeb konaných podle Zákona zasílá dražebník peníze na uspokojení pohledávky navrhovateli bezprostředně po uhrazení ceny dosažené vydražením, oproti exekučním dražbám, kde jsou peníze rozděleny na základě soudního rozvrhu v časovém horizontu šest až devět měsíců a v případě podaného odvolání se může tato lhůta protáhnout na rok a více
  • vyvolávací cenu stanovuje navrhovatel dražby po dohodě s dražebníkem, tudíž je možno stanovit vyvolávací cenu už na padesát procent ceny odhadní, v případě nízké pohledávky vůči ceně zástavy nebo naopak ji stanovit tak vysoko, aby byla pohledávka co nejvíce uspokojena, při exekuční dražbě musí exekutor stanovit vyvolávací cenu ve výši 2/3 z odhadní ceny

 

Srovnání exekučních a nedobrovolných dražeb

 

 

exekuční

nedobrovolné

náklady na provedení dražby

 15% z ceny dosažené vydražením + další náklady exekutora v řádu desítek tisíc korun

cca polovina exekučních nákladů

rychlost  vyhlášení dražby

min. 6 měsíců od návrhu na exekuci, v případě odvolání se tato doba prodlužuje v řádu měsíců (reálně je tato lhůta 9 měsíců - 1 rok)

do 3-4 měsíců od předání podkladů dražebníkovi

riziko odvolání proti příklepu

proti usnesení o příklepu je možnost odvolání (řeší krajský soud), v tomto případě se prodlužuje lhůta pro zaplacení vydražitelem a přepisu vlastnictví nemovitostí na vydražitele, a to řádově o měsíce

proti potvrzení o nabytí vlastnictví předmětu dražby se nelze odvolat

rychlost uhrazení ceny dosažené vydražením

14 dní - 2 měsíce (vydražitel může požádat o prodloužení této lhůty o 1 měsíc a musí být žádosti vyhověno), a to pouze v případě, že nebude podáno odvolání proti příklepu a usnesení o příklepu nabude právní moci

deset dnů od data konání dražby (nelze podat odvolání)

rychlost uspokojení pohledávky navrhovatele dražby

výtěžek dražby je rozdělen na základě soudního rozvrhu v časovém horizontu 6-9 měsíců po konání dražby, v případě podaného odvolání se může tato lhůta protáhnout na rok a více

bezprostředně po uhrazení ceny dosažené vydražením, která je uhrazena max. do 10ti dnů od konání dražby

možnost stanovení výše vyvolávací ceny

dle zákona je vyvolávací cena 2/3 z odhadní ceny

možnost 1/2 odhadní ceny a více

doba celkem

9 měsíců - 3 roky

3-5 měsíců

 

  • výše uvedené důvody týkající se rychlosti úkonů souvisejících s dražbou jsou důležité samozřejmě i pro zájemce o koupi v dražbě, pokud vydraží nemovitost v dražbě konané podle Zákona, jsou zapsáni na listu vlastnictví nejpozději do měsíce po vydražení s tím, že zároveň se zápisem nového vlastníka jsou z listu vlastnictví vymazány všechna omezení vlastnických práv a jiné právní  závady, což se samozřejmě odráží v počtu zájemců o dražbu a v cenách dosažených vydražením

 

Orientační ceník společnosti Královská dražební, a.s. (ke každému případu přistupujeme individuálně a cenu vždy určíme dle konkrétního případu).

 

Ceník služeb

Úkonsazba bez DPHDPHCelková cena
Realizace dobrovolné či nedobrovolné dražby dle zákona 26/2000sb 21%Dle dohody
Realizace a zajištění prodeje nemovitosti 21%Dle dohody
Příprava a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby1.200,- Kč21%1.452,- Kč
Zjištění právních služeb, konzultací apod. - hodina800,- Kč21%968,- Kč
Určení prodejní tržní ceny800,- Kč21%968,- Kč
Provedení fotodokumentace a popisu nemovitosti850,- Kč21%1.029,- Kč
Zajištění dokumentace z katastrálního úřadu500,- Kč21%605,- Kč
Cestovné - 1 km10,- Kč21%12,10 Kč
Každá započatá hodina práce makléře600,- Kč21%726,- Kč
Obecné informace a konzultace o dražbáchzdarma  
Notářská úschova peněz1.000,- Kč21%1.210,- Kč
Orientační celková cena předání předmětu dražby bez cestovnéhood 5.000,- Kč21%6.050,- Kč


     

newsletter

Newsletter e-mail

Registrace pro bezplatné zasílání novinek

newsletter newsletter newsletter newsletter
TOPlist