Veřejná dobrovolná dražba

 Královská dražební a.s. nabízím zajištění přípravy a realizace dražeb dobrovolných po stránce právní, technické, finanční a personální.

Touto formou dražeb jsou dobrovolně (tedy na návrh vlastníka) prodávány soubory movitého a nemovitého majetku, pohledávky, dluhopisy, zástavní práva, cenné papíry, směnky, podílové listy apod. Nemovitostmi nabízené v dražbě přitom mohou být soubory nemovitostí i jednotlivé rodinné domy,  byty, vily, vesnické domky a chalupy, rekreační chaty, zemědělské i komerční objekty (nájemní domy, výrobní haly, sklady, hotely, penziony, restaurace, pozemky, zahrady, velkostatky, statky apod. Z movitého majetku kupříkladu bez problémů lze vydražit obráběcí stroje a nástroje, jeřáby a dále i nábytek, starožitnosti, umělecké předměty, obrazy atd.

newsletter

Newsletter e-mail

Registrace pro bezplatné zasílání novinek

newsletter newsletter newsletter newsletter
TOPlist