Výhoda dražby

Výhody dražeb

Dobře organizovaná a připravená dražba, ke které byl proveden správný marketing, je dokonalé ověření tržní ceny předmětu dražby v daném místě a čase.
Metoda dražby nebo aukce pro zpeněžení předmětu dražby je v případě, že byly splněny dvě základní kritéria, jimiž jsou: A. atraktivní cena pro nejnižší podání a za B. dostatečný a cílený marketing obchodního případu, jediné skutečné ověření tržní ceny zpeněžovaného předmětu. Účastníci aukce nebo dražby se musí dozvědět o skutečnosti, že toto zboží jde na trh a podmínky dražby stanovené dražební nebo aukční vyhláškou musí být jasně formulovány a musí být v relaci k ceně zpeněžovaného předmětu, vhodná místa a časy pro konání dražby jsou snad už dnes samozřejmostí.


Výhody:

  • Vždy dosažení objektivní ceny při prodeji - cenu určuje trh
  • Nezpochybnitelnost - neutajitelnost - dražba je věc veřejná. Zájemci o koupi mají snadno dostupné informace o předmětu dražby na centrální adrese, na úředních deskách ap.
  • Přímý, otevřený průběh dražby při více účastnících zpravidla "vytáhne" cenu nahoru
  • Vlastnictví se po doplacení ceny dosažené vydražením zapisuje na LV záznam.
  • Informovanost o prodeji na celostátním mediu - centrální adrese na internetu
  • Úspora nákladů na dani z převodu nemovitosti (jedná se o tzv. přechod vlastnictví)
  • Veškerý právní servis zdarma, zajišťovaný dražebníkem
  • Individuální reklamní kampaň a přímá akvizice (direkt marketing)
  • Úspora nákladů, odměna dražebníka vždy až po úspěšné realizaci dražby a vždy nižší, než běžné provize realitních kanceláří při přímém prodeji
  • Postup dražby, povinnosti dražebníka i celý proces, je daný zákonnem o veřejných dražbách, tudíž jední nebezpečí neuskutečnění transakce je tzv. zmaření dražby (tedy nedoplacení ceny dosažené vydražením)
newsletter

Newsletter e-mail

Registrace pro bezplatné zasílání novinek

newsletter newsletter newsletter newsletter
TOPlist