O společnosti

 

Společnost Královská dražební a.s. má ve své nabídce řešení pro každého, kdo chce problémy s pohledávkami řešit.  

Královská dražební a.s. byla založena výhradně k provádění dražeb. Dražby jsou velmi účinným, jednoduchým, spolehlivým a především velmi rychlým způsobem jak vymoci pohledávky zajištěné zástavním právem nebo zajišťovacím převodem vlastnického práva, případně způsobem ke zpeněžení nemovitého a movitého majetku.

Vedle výhody dražeb spočívající v rychlost zpeněžení, je to dosažení maximálního možného výnosu, tedy reálné tržní ceny, když velký zájem ze strany potencionálních zájemců o pořízení např. nemovitosti, oproti klasickému prodeji, v rámci dražby vytváří až ideální konkurenční prostředí vedoucí k dosažení nejvyšší možné ceny.

Královská dražební a.s. splnila všechny zákonem stanovené náležitosti a získala koncesi, která ji opravňuje k provádění veřejných dražeb (dobrovolných i nedobrovolných) podle zákona č. 26/2000 Sb. zákona o veřejných dražbách.

Pro provádění dražeb Královská dražební a.s. disponuje kromě zkušeností především odborně a praxí vyškolenými pracovníky. Spolupracuje s těmi opravdu nejlepšími odborníky v oblasti právní, konzultační a realitně poradenské činnosti a inzerce, spolupracuje se zkušenými soudními znalci pro zpracování znaleckých posudků. Královská dražební  a.s. rovněž disponuje profesionálním a moderním technickým zázemím.

newsletter

Newsletter e-mail

Registrace pro bezplatné zasílání novinek

newsletter newsletter newsletter newsletter
TOPlist