Chci dražit a vydražit

 

Postup pro účast v dražbě:

  • V kalendáři připravovaných dražeb si vyberte tu nemovitost, která Vás nejvíce zaujala a kterou si chcete vydražit.
  • Pečlivě se seznamte s veškerými informacemi o Vámi vybrané nemovitosti. Po rozkliknutí dané nemovitosti či dražební vyhlášky se Vám zobrazí její detailní popis včetně rozsáhlé fotodokumentace.
  • Z dražební vyhlášky se dozvíte, kdy je možné si předmět dražby fyzicky prohlednout.
  • V případě jakýchkoliv dotazů se s námi spojte a my Vám je rádi zodpovíme.
  • Uhraďte dražební jistotu nejlépe bankovním převodem nebo hotovostním vkladem na uvedený bankovní účet. Můžete ji také složit v hotovosti k rukám dražebníka v den konání dražby a to ještě před samotným začátkem dražby.
  • Po uhrazení dražební jistoty a za splnění podmínek účasti v dražbě jste oprávněni účastnit se dražby a dražit. V dražebním řízení se můžete se nechat zastupovat zmocněným zástupcem.
  • Licitátor udělí příklep tomu dražiteli, který učinil nejvyšší podání.
  • Po nabytí právní moci usnesení o příklepu a doplacení nejvyššího podání následuje zápis do katastru nemovitostí a fyzické předání vydražené nemovitosti.

Mnoho úspěšných dražeb a hodně dražebních příklepů Vám přeje

Královská dražební a.s.

newsletter

Newsletter e-mail

Registrace pro bezplatné zasílání novinek

newsletter newsletter newsletter newsletter
TOPlist