Co je to dražba

 „V širším slova smyslu nazývá se dražbou každý prodej určité věci, při němž se nabízí tato věc ke koupi neurčitému množství osob a prodá oné z nich, jež nabídne nejvíce a zaváže se splniti všechny podmínky, jež byly pro tuto dražbu napřed stanoveny. V užším slova smyslu rozumí se dražbou takovýto prodej, ale konaný za účasti a vedení veřejných úřadů." (Slovník veřejného práva československého). Obdobně hovoří o aukci jakožto synonymu dražby i další z definic „aukce je zvláštní forma trhu, kde časově a místně soustřeďuje nabídka a poptávka po konkrétním (fyzickém) zboží". ( UNIVERSUM Všeobecná encyklopedie). Dražba je tedy projevem snahy prodávajícího získat za prodávanou věc co nejvyšší cenu, aniž mu záleží na tom, kdo ji získá, a za tímto účelem ji proto nabízí, za předem stanovených podmínek neurčitému množství zájemců.

Pokud hovoříme o dražbě, jedná se o celý proces na sebe navazujících úkonů a dražbu proto nelze chápat pouze jako samotný prodej věci, končící udělením příklepu.

newsletter

Newsletter e-mail

Registrace pro bezplatné zasílání novinek

newsletter newsletter newsletter newsletter
TOPlist