Peníze rychleji než pomocí exekuce....

 

Máte pocit, že zpeněžení vaší pohledávky u exekutorského úřadu vázne? Nedivte se, počet exekucí neustále přibývá a protože je vše pouze a jen v lidských silách, nejde to kolikrát tak, jak bychom si představovali. Kroky vedoucí k vymožení pohledávek jsou mnohdy dlouhé a trnité.

Dlužník se někdy i snaží exekutorovi splácet, ale otázkou je kolik a jak dlouho. POZOR! První jsou ale uspokojeny náklady exekutora a až potom přicházíte na řadu Vy jako věřitel. Dáváte vydělat těm kolem sebe a na své peníze čekáte a získáte je jako jedni z posledních. Jsou to Vaše peníze a jen Vy víte, jak s nimi okamžitě naložit nejlépe. Navíc si položte otázku: mám nějakou kontrolu nad tím, kolik a jak dlužník splácí?

Proč máte čekat a nosit tyto myšlenky tak dlouho v hlavě, když ve většině případů nakonec ale třeba až po jednom roce úsilí exekutora dojde věřitel ke stejnému cíli a tím se myslí zpeněžení pohledávky za dlužníkem jen a jen nařízenou dražbou? Právě v tuto chvíli máte pocit, že se konečně něco začíná dít. A proto je velmi důležité hned na začátku zvolit tu správnou cestu, zda si nechat exekutorem pohledávku splácet a popř. až na druhém místě exekučně vydražit, nebo ji okamžitě vydražit a to právě pomocí dnes velmi moderního a velmi účinného nástroje, kterým je právě nedobrovolná dražba u Královské dražební a.s.

Nedobrovolná dražba u Královské dražební a.s. netrvá déle než 100 dní. Další výhodou je možné okamžité zaplacení pohledávky dlužníkem ještě před realizovanou dražbou, kdy dlužník opravdu reaguje na vydanou dražební vyhlášku o provedení dražby. Navíc u těchto dražeb jdou náklady na provedení dražby většinou případech za dlužníkem. Největším přínosem pro Vás jako věřitele je to, že vydražitel vám zaplatí Vaši pohledávku v hotovosti v krátké časové lhůtě a ještě se ušetří za daně z převodu nemovitostí, které zaplatí ze zákona také vydražitel.

Shrnuto:  Dražba představuje rychlou a efektivní realizaci institutů používaných při zajištění pohledávek. Věřitel je oprávněn postupovat samostatně prostřednictvím dražebníka, aniž byl odkázán na často zdlouhavý postup justičních orgánů. Věřitel je tak schopen dosáhnout uspokojení svých nároků vůči dlužníkovi v době kratší než průběhem exekučního řízení. Dražba provedená Královskou dražební a.s. omezuje až vylučuje neochotu či ochotu dlužníka splatit dluh, zajišťuje profesionální provedení dražby koncesovaným a pojištěným subjektem dražebníka a licitátora. Náklady dražby se hradí z výtěžku dražby, tedy k tíži dlužníka.

 

newsletter

Newsletter e-mail

Registrace pro bezplatné zasílání novinek

newsletter newsletter newsletter newsletter
TOPlist