Dotazy na předsedu představenstva

 

1) Proč zvolit pro uspokojení pohledávky právě Královskou dražební a.s.?
Naše společnost nabízí uspokojení pohledávky zajištěné zástavním právem v nedobrovolné dražbě rychleji a efektivněji než jsou jiné způsoby vymáhání pohledávek. Jsme schopni zajistit uspokojení Vaší pohledávky do max. cca 100dnů od podpisu smlouvy o provedení dražby.

2) Nabízíte i konzultace?
Celou situaci ohledně Vaší neuspokojené pohledávky zajištěné zástavním právem s Vámi zdarma zkonzultuje a zváží nejvhodnější postup naše právní oddělení, případně spolupracující advokátní kancelář.

3) Platí se nějaké poplatky předem?
V žádném případě neplatíte nikdy předem žádné poplatky ani náklady. Sjednaná odměna pro dražebníka a vzniklé náklady (znalecký posudek, pronájem sálu, inzerce..) budou uspokojeny až z výtěžku dražby na vrub dlužníka.

4) Co potřebuji k provedení nedobrovolné dražby?

Nejpodstatnější je mít Vaši zástavním právem zajištěnou pohledávku přiznanou tzv. vykonatelným titulem, tedy vykonatelným soudním rozhodnutím, rozhodčím nálezem, nebo mít k takové pohledávce notářský či exekutorským zápis se svolením k přímé vykonatelnosti.

newsletter

Newsletter e-mail

Registrace pro bezplatné zasílání novinek

newsletter newsletter newsletter newsletter
TOPlist