Slovo licitátora

Vážení, 

rád bych Vás seznámil s výhodami dražeb, které ve smyslu zákona č. 26/2000 Sb. provádí Královská dražební a.s., pro níž mám tu čest vykonávat odborné služby.

Předně je to transparentnost celé transakce pro všechny strany, jelikož jsou postupy pro dražby upraveny zákonem a dražebním řádem schváleným Ministerstvem pro místní rozvoj.

Dále je to rychlost, se kterou se navrhovatel dostane k výtěžku dražby.

Dalšími výhodami jsou:

Královská dražební a.s. nepožaduje platby předem. 

Uhradí-li vydražitel cenu dosaženou vydražením, přechází na něho vlastnictví předmětu dražby k okamžiku udělení příklepu.

Navrhovatel dražby neodpovídá za vady předmětu dražby a neplatí daň z převodu nemovitostí.

Vydražená věc nemůže být dodatečně zahrnuta do majetkové podstaty v rámci insolvence nebo do exekucí původního vlastníka.

Dražba je vlastně jedinečnou přímou soutěží mezi jednotlivými nabídkami potenciálních zájemců. Licitací ceny jen směrem nahoru se dosahuje té nejvyšší možné ceny, kterou je trh schopen v daném čase nabídnout.

Kompletní servis, který nabízí Královská dražební a.s., Vám garantuje minimální starosti a spokojenost s odpovědným přístupem.

Doufám, že mě budete brzy kontaktovat, abychom mohli osobně probrat Vaše požadavky. 

S pozdravem

Václav Török

newsletter

Newsletter e-mail

Registrace pro bezplatné zasílání novinek

newsletter newsletter newsletter newsletter
TOPlist