st 1. 2. 2017 10:00
Místo konání dražby: elektronická dražba ,
ID 170201207N2017
Dražba - Byt 2+1 bird vydraženo
vydraženo za: 1 470 000 Kč
vyvolávací cena: 700 000 Kč
odhadní cena: 1 400 000 Kč
Minimální příhoz: 5 000 Kč
Dražební jistina: 150 000 Kč

druh dražby: Elektronická dražba nedobrovolná
 
kategorie: Byty 2+1
 
vlastnictví: osobní
 
kraj: Olomoucký kraj
okres: Olomouc
obec: Olomouc - Povel
část obce: Olomouc - Povel
ulice: Heyrovského 393/1
lokace na mapě: www.mapy.cz
 
plocha: 53 m2
 
patro (počet pater): 4 (8)
typ budovy: panelová
balkon: ano
půda: ne
sklep: ano
výtah: ano
topení: ústřední
parkování: před domem

prohlidky

před objektem dne 5. 1. 2017 v 12:00

před objektem dne 12. 1. 2017 v 12:00

popis

Předmětná nemovitost je byt 2+1 č.393/6 s příslušenstvím ve 4. nadzemním podlaží v panelovém domě čp. 393/1 ulici Heyrovského v obci Olomouc, okres Olomouc. Byt s příslušenstvím má výměru 53,0 m2, je umístěn ve 4. nadzemním podlaží objektu a je v průměrném stavu. Vybavení bytu je uvažováno jako standardní. V místě existuje napojení na veškeré inž. sítě. Jedná se o samostatně stojící zateplený panelový dům s plochou střechou umístěný na sídlišti. Objekt má obdélníkový půdorys. Objekt obsahuje byty. Objekt bytového domu je užíván přibližně od 70 let 20. století. Dům se nachází na st. p. č. 603 o výměře 177 m2, st. p. č. 604 o výměře 229 m2, st. p. č. 605 o výměře 232 m2. List vlastnictví č. 60000. Vlastnické právo: Česká republika. Více informací najdete ve znaleckém posudku č. 4534/314/2016, který vypracoval dne 1. 12. 2016 soudní znalec Ing. Jiří Vyhnálek, Sekaninova 408, Hradec Králové.

Na předmětu dražby váznou tato práva:
Na předmětu dražby vázne zástavní právo ve prospěch navrhovatele zřízené na základě smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitostem ze dne 1. 9. 2015, jejíž právní účinky nastaly povolením vkladu práva do katastru nemovitostí ke dni 1. 9. 2015 na základě rozhodnutí Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc pod č. j.: V-16223/2015-805 a V-5992/2016-805. Zástavní práva, zapsaná v katastru nemovitostí a váznoucí na předmětu dražby neovlivňují hodnotu předmětu dražby, protože v souladu s § 58, odst. 1 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění s přechodem vlastnictví k předmětu dražby zanikají. Údaje v Dražební vyhlášce o předmětu dražby, zejména pak o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Navrhovatel za nesprávnost takových údajů neodpovídá.

bankovní spojení

Bank. účet dražebníka: 2108433720/2700

Variabilní symbol: fyzická osoba – rodné číslo, právnická osoba – IČ

Specifický symbol: 170201207

Odkaz na elektronickou dražbu

Zadejte e-mail ve tvaru text@text.cz

Přeji si dostávat newsletter

TOPlist