po 23. 4. 2018 14:00
Místo konání dražby: elektronická dražba ,
ID 180423419D2018
Dražba - RD řadový bird vydraženo
vydraženo za: 1 200 000 Kč
vyvolávací cena: 800 000 Kč
odhadní cena: 1 200 000 Kč
Minimální příhoz: 5 000 Kč
Dražební jistina: 80 000 Kč

druh dražby: Elektronická dražba nedobrovolná
 
kategorie: Rodinné domy řadový
 
vlastnictví: osobní
 
kraj: Zlínský kraj
okres: Zlín
obec: Zlín
část obce: Podvesná IX
ulice: Podvesná IX
lokace na mapě: www.mapy.cz
 
zastavěná plocha: 60 m2
výměra pozemku: 51 m2
 
patro (počet pater): 1 (2)
typ budovy: zděná
balkon: ne
půda: ne
sklep: ne
výtah: ne
topení: dálkové
parkování: před domem

prohlidky

před objektem dne 4. 4. 2018 v 16:30

před objektem dne 11. 4. 2018 v 16:30

popis

Předmětná nemovitost je rodinný dům čp. 730 s příslušenstvím v k.ú. a obci Zlín, okres Zlín, který je umístěn v zastavěné části obce v ulici Podvesná IX. Krajské město Zlín leží v údolí řeky Dřevnice na rozhraní Hostýnských a Vizovických vrchů a je průmyslově-podnikatelským centrem širšího regionu. Jedná se o levou část (při pohledu z ulice) rodinného dvoudomu. Okolní zástavbu tvoří rodinné domy. Jedná se o objekt rodinného domu s příslušenstvím, který je užíván přibližně od 30-tých let minulého století (jedná se o Baťovský domek). K nemovitosti patří pozemek. Objekt je napojen na inženýrské sítě. Příjezd po zpevněné komunikaci. Objekt se nachází na st.p.č.4285/1 o výměře 51 m2. Tento pozemek tvoří jednotný funkční celek s objektem rodinného domu. Rodinný dům čp 730 Rodinný dům v k.ú. a obci Zlín, okres Zlín, obsahuje obytné místnosti s příslušenstvím. Rodinný dům je zděný, má přibližně obdélníkový půdorys a má 2 nadzemní podlaží. V 1.NP. je vstup a bytová jednotka s příslušenstvím. Ve 2.NP. je bytová jednotka s příslušenstvím. Základy betonové, obvodové nosné zdivo, stropy s rovným podhledem, střecha plochá, vnitřní omítky vápenné, venkovní omítky chybí, Vybavení objektu je uvažováno jako standardní. Objekt rodinného domu je připojen na inženýrské sítě. Stav objektu je průměrný. Více informací najdete ve znaleckém posudku č. 4732/180/2017, který vypracoval dne 20. 3. 2018 soudní znalec Ing. Jiří Vyhnálek, Sekaninova 408, Hradec Králové.

Na předmětu dražby váznou tato práva:  Na výše uvedeném předmětu dražby vázne zástavní právo ve prospěch Bolona, a.s. IČ: 28568249 ze dne 1. 8. 2013, právní účinky vkladu ke dni 5. 8. 2013 pod č. j. V-10605/2016-705, zapsané na LV 6942  Uzavření smlouvy o provedení dražby nedobrovolné k ½ - majitel Jana Havlová, pod č. j.: Z-3903/2017-705, zapsané na LV 6942  Rozhodnutí o úpadku (§ 136 odst. 1 insolvenčního zákona) Jana Havlová, pod č. j.: Z-5094/2017-705, zapsané na LV 6942

Na Předmětu dražby neváznou žádné nájemní smlouvy ani věcná břemena. Všechna omezení vlastnického práva (vyjma věcných břemen) zapsaná na LV 6942, k. ú. Zlín, Obec Zlín na Předmětu dražby v majetku navrhovatele zpeněžením zanikají. Práva osob oprávněných z věcných břemen váznoucích na předmětu dražby zůstávají přechodem vlastnictví dražbou nedotčená (viz § 33 ZVD). Údaje v Dražební vyhlášce o předmětu dražby, zejména pak o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Navrhovatel za nesprávnost takových údajů neodpovídá.

Cena předmětu dražby: Cena předmětu dražby byla zjištěna posudkem soudního znalce. Znalecký posudek podal soudní znalec Ing. Jiří Vyhnálek, Sekaninova 408, Hradec Králové, jako znalec Cena předmětu dražby byla zjištěna posudkem soudního znalce. Znalecký posudek vypracoval soudní znalec Ing. Jiří Vyhnálek, Sekaninova 408, Hradec Králové, jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Hradci Králové č. j. Spr. 1943/87 ze dne 29. 2. 1988 pro základní obor Stavebnictví pro odvětví stavby obytné, stavby průmyslové a stavby zemědělské a stavební materiál, č. j. Spr. 5116/2002 ze dne -1. 10. 2003 pro základní obor Ekonomika - odvětví ceny a odhady se specializací pro odhady nemovitostí. Soudní znalec v znaleckém posudku s poř. č. 4732/180/2017 ocenil Předmět dražby ke dni 20. 3. 2018 na částku v místě a čase obvyklou a to na 1.200.000,- Kč.

bankovní spojení

Bank. účet dražebníka: 2108433739/2700

Variabilní symbol: fyzická osoba – rodné číslo, právnická osoba – IČ

Specifický symbol: 180423419

Odkaz na elektronickou dražbu

Zadejte e-mail ve tvaru text@text.cz

Přeji si dostávat newsletter

TOPlist