út 30. 1. 2018 12:00
Místo konání dražby: elektronická dražba ,
ID 180130112N2018
Dražba - RD městský bird upuštění od dražby
vyvolávací cena: 550 000 Kč
odhadní cena: 1 100 000 Kč
Minimální příhoz: 5 000 Kč
Dražební jistina: 100 000 Kč

druh dražby: Elektronická dražba nedobrovolná
 
kategorie: Rodinné domy městský
 
vlastnictví: osobní
 
kraj: Olomoucký kraj
okres: Prostějov
obec: Čelechovice na Hané
část obce: Čelechovice na Hané
ulice: Kaple 45
lokace na mapě: www.mapy.cz
 
zastavěná plocha: 60 m2
výměra pozemku: 600 m2
 
patro (počet pater): ()
typ budovy: zděná
balkon: ne
půda: ne
sklep: ne
výtah: ne
topení:
parkování: před domem

prohlidky

před objektem dne 4. 1. 2018 v 15:00

před objektem dne 11. 12. 2017 v 15:00

popis

Předmětná nemovitost je rodinný dům č. p. 45 s příslušenstvím v k. ú. a obci Čelechovice na Hané, okres Prostějov, který je umístěn v severovýchodní zastavěné, stavebně nesrostlé části obce Kaple u komunikace procházející obcí. Jedná se o levou stranu (při pohledu z ulice) rodinného dvoudomu. Okolní zástavbu tvoří rodinné domy. K nemovitosti patří sklad, venkovní úpravy a pozemky. Objekt je připojen na elektrorozvod, obecní vodovod a plynovodní přípojku, kanalizace do žumpy. Pozemky jsou oploceny. Příjezd po zpevněné komunikaci. Objekt se nachází na st. p. č. 262/1 o výměře 253 m2. Tento pozemek tvoří jednotný funkční celek s objektem rodinného domu. Dále k objektu náleží p.č.741/1 - zahrada o výměře 331 m2, zde se nachází plechová garáž. Rodinný dům č. p. 45 Rodinný dům v k. ú. a obci Čelechovice na Hané, okres Prostějov obsahuje obytné místnosti s příslušenstvím. Rodinný dům je zděný, má přibližně obdélníkový půdorys, má 1 a částečně 2 nadzemní podlaží a podkroví. V 1.NP. se nachází byt 2+1 s příslušenstvím. Podkroví: půdní prostor. Základy kamenné a betonové, obvodové nosné zdivo, střecha sedlová, pultová a plochá, krytina eternitové šablony, betonové tašky, vlnitý plech a živičná, krov dřevěný, vnitřní povrchy vápenné omítky, venkovní povrchy břízolit a vápenné omítky, klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu, vnitřní obklady keramické, okna dřevěná, dveře dřevěné, podlahy betonové, keramická dlažba, plovoucí, PVC, vytápění ÚT s kotlem na plyn a na tuhá paliva, rozvod vody studené a teplé, příprava TUV el. bojler, umyvadlo, vana, záchod splachovací, kuchyňská linka, sporák, digestoř, el. instalace 220,380 V. Objekt má zrekonstruované a zmodernizované vnitřní prostory a jeho stav je průměrný.

Více informací najdete ve znaleckém posudku č. 4808/256/2017, který vypracoval dne 22. 11. 2017 soudní znalec Ing. Jiří Vyhnálek, Sekaninova 408, Hradec Králové.

Na předmětu dražby váznou tato práva: Na výše uvedeném předmětu dražby vázne zástavní právo ve prospěch navrhovatele zřízené na základě smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitostem ze dne 14. 11. 2012, jejíž právní účinky nastaly povolením vkladu práva do katastru nemovitostí ke dni 16. 11. 2012 na základě rozhodnutí Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Prostějov pod č. j.: V-5763/2012-709.

Zástavní práva, zapsaná v katastru nemovitostí a váznoucí na předmětu dražby neovlivňují hodnotu předmětu dražby, protože v souladu s § 58, odst. 1 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění s přechodem vlastnictví k předmětu dražby zanikají. Údaje v Dražební vyhlášce o předmětu dražby, zejména pak o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Navrhovatel za nesprávnost takových údajů neodpovídá.

Cena předmětu dražby: Cena předmětu dražby byla zjištěna posudkem soudního znalce. Znalecký posudek podal soudní znalec Ing. Jiří Vyhnálek, Sekaninova 408, Hradec Králové, jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Hradci Králové č. j. Spr. 1943/87 ze dne 29. 2. 1988 pro základní obor Stavebnictví pro odvětví stavby obytné, stavby průmyslové a stavby zemědělské a stavební materiál, č. j. Spr. 5116/2002 ze dne -1. 10. 2003 pro základní obor Ekonomika - odvětví ceny a odhady se specializací pro odhady nemovitostí a vypracoval ke dni 22. 11. 2017 posudek s poř. č. 4808/256/2017 a ocenil předmět na částku v místě a čase obvyklou a to na 1.100.000,- Kč.

bankovní spojení

Bank. účet dražebníka: 2106279520/2700

Variabilní symbol: 180130112

Specifický symbol: fyzická osoba – rodné číslo, právnická osoba – IČ

Odkaz na elektronickou dražbu

Zadejte e-mail ve tvaru text@text.cz

Přeji si dostávat newsletter

TOPlist