čt 25. 1. 2018 12:00
Místo konání dražby: elektronická dražba ,
ID 180125109N2018
Dražba - Byt 3+1 bird vydraženo
vydraženo za: 1 740 000 Kč
vyvolávací cena: 1 300 000 Kč
odhadní cena: 2 310 000 Kč
Minimální příhoz: 5 000 Kč
Dražební jistina: 200 000 Kč

druh dražby: Elektronická dražba nedobrovolná
 
kategorie: Byty 3+1
 
vlastnictví: osobní
 
kraj: Královéhradecký kraj
okres: Hradec Králové
obec: Urbanice
část obce: k. ú. Urbanice u Praskačky
ulice: Urbanice 89
lokace na mapě: www.mapy.cz
 
plocha: 84 m2
 
patro (počet pater): 2 (2)
typ budovy: zděná
balkon: ne
půda: ne
sklep: ne
výtah: ne
topení: ustřední dálkové
parkování:

prohlidky

před objektem dne 15. 12. 2017 v 14:30

před objektem dne 22. 12. 2017 v 14:30

popis

Předmětná nemovitost je byt 3+1 č. 89/121 s příslušenstvím v obci Urbanice, okres Hradec Králové ve 2. nadzemním podlaží a nebytový prostor (garáž) č.89/1 v technickém podlaží ve zděném bytovém domě se 2 nadzemními podlažími a technickým podlažím čp. 89, který je umístěn v severozápadní zastavěné části obce u místní komunikace. V bytovém domě jsou 4 bytové jednotky a 3 dvougaráže. Dále se jedná o podíl na dalších pozemcích. Byt 3+1 č.89/121 s příslušenstvím má výměru 83,80 m2. Nebytový prostor č.89/1 - garáž v technickém podlaží objektu má výměru 15,80 m2. Stav bytu je uvažován jako průměrný. Vybavení bytu je uvažováno jako standardní. Stav garáže je uvažován jako průměrný. V místě existuje napojení na inž. sítě. Objekt je v průměrném stavu. Jedná se o samostatně stojící zděný bytový dům se sedlovou střechou. Objekt má přibližně obdélníkový půdorys. Objekt bytového domu je užíván přibližně od 90 let 20. století. Dům se nachází na st. p. č. 202/8 o výměře 325 m2. Dále k objektu náleží p. č. 202/4 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 952 m2 a st. p. č. 202/9 o výměře 48 m2. Na tomto pozemku se nachází stavba bez č. p. /č. e. Tyto pozemky tvoří jednotný funkční celek s objektem bytového domu. Více informací najdete ve znaleckém posudku č. 4793/241/2017, který vypracoval dne 30. 10. 2017 soudní znalec Ing. Jiří Vyhnálek, Sekaninova 408, Hradec Králové. Na předmětu dražby váznou tato práva: Na předmětu dražby vázne zástavní právo smluvní ve prospěch navrhovatele zřízené na základě smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitostem ze dne 1. 8. 2013, jejíž právní účinky nastaly povolením vkladu práva do katastru nemovitostí ke dni 5. 8. 2013 na základě rozhodnutí Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Hradec Králové pod č. j.: V-5197/2013-602. Zástavní práva, zapsaná v katastru nemovitostí a váznoucí na předmětu dražby neovlivňují hodnotu předmětu dražby, protože v souladu s § 58, odst. 1 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění s přechodem vlastnictví k předmětu dražby zanikají.

bankovní spojení

Bank. účet dražebníka: 2106279520/2700

Variabilní symbol: fyzická osoba – rodné číslo, právnická osoba – IČ

Specifický symbol: 180125109

Odkaz na elektronickou dražbu

Zadejte e-mail ve tvaru text@text.cz

Přeji si dostávat newsletter

TOPlist