út 10. 1. 2017 12:00
Místo konání dražby: elektronická dražba ,
ID 170110101N2017
Dražba - Byt 2+1 bird vydraženo
vydraženo za: 800 000 Kč
vyvolávací cena: 500 000 Kč
odhadní cena: 1 000 000 Kč
Minimální příhoz: 5 000 Kč
Dražební jistina: 100 000 Kč

druh dražby: Elektronická dražba nedobrovolná
 
kategorie: Byty 2+1
 
vlastnictví: osobní
 
kraj: Pardubický kraj
okres: Ústí nad Orlicí
obec: Česká Třebová
část obce: Lhotka
ulice: Lhotka 184
lokace na mapě: www.mapy.cz
 
plocha: m2
 
patro (počet pater): 2 (6)
typ budovy: panelová
balkon: ano
půda: ne
sklep: ano
výtah: ano
topení: ustřední dálkové
parkování: před domem

prohlidky

před objektem dne 13. 12. 2016 v 14:30

před objektem dne 20. 12. 2016 v 14:30

popis

Předmětná nemovitost je byt 2+1 č.184/7 s příslušenstvím ve 2. nadzemním podlaží v panelovém domě s 6 nadzemními podlažími čp. 184 Lhotka v obci Česká Třebová, okres Ústí nad Orlicí. Dům se nachází v severozápadní zastavěné části obce na sídlišti Lhotka. Město Česká Třebová se nachází na území okresu Ústí nad Orlicí a náleží pod Pardubický kraj. Byt s příslušenstvím má celkovou výměru 73,70 m2 a je v průměrném stavu. Byt má standardní vybavení. V místě existuje napojení na veškeré inž. sítě. Objekt je v průměrném stavu. Jedná se o panelový, samostatně stojící bytový dům s plochou střechou. Objekt má obdélníkový půdorys. Objekt obsahuje byty. Objekt domu je užíván přibližně od 70 let 20. století. Dům se nachází na st. p. č. 340 o výměře 190 m2, st. p. č. 341 o výměře 241 m2, st. p. č. 342 o výměře 242 m2 a st. p. č. 343 o výměře 242 m2. Vlastnické právo: Město Česká Třebová, Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová. LV č. 10001. Více informací najdete ve znaleckém posudku č. 44517/297/2016, který vypracoval dne 4. 11. 2016 soudní znalec Ing. Jiří Vyhnálek, Sekaninova 408, Hradec Králové. Na předmětu dražby vázne zástavní právo ve prospěch navrhovatele zřízené na základě smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitostem ze dne 19. 4. 2016, jejíž právní účinky nastaly povolením vkladu práva do katastru nemovitostí ke dni 2. 5. 2016 na základě rozhodnutí Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí pod č. j.: V-4364/2016-611, Z-3175/2016-611. Dále na předmětu dražby vázne Věcné břemeno užívání dle odst. III. Smlouvy o zřízení věcného břemene - úplatná ze dne 17. 10. 2008, právní účinky vkladu práva ke dni 3. 2. 2009, pozemková parcela č. St. 340, St. 341, St. 342, St. 343, pod č. j. V-612/2009-611. Zástavní práva, zapsaná v katastru nemovitostí a váznoucí na předmětu dražby neovlivňují hodnotu předmětu dražby, protože v souladu s § 58, odst. 1 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění s přechodem vlastnictví k předmětu dražby zanikají. Údaje v Dražební vyhlášce o předmětu dražby, zejména pak o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Navrhovatel za nesprávnost takových údajů neodpovídá.

bankovní spojení

Bank. účet dražebníka: 2108433691/2700

Variabilní symbol: fyzická osoba – rodné číslo, právnická osoba – IČ

Specifický symbol: 170110101

Odkaz na elektronickou dražbu

Zadejte e-mail ve tvaru text@text.cz

Přeji si dostávat newsletter

TOPlist