pá 27. 12. 2013 12:00
Místo konání dražby: elektronická dražba ,
ID 131227991/2013-D
Dražba - skladovací prostory bird vydraženo
vydraženo za: 3 250 000 Kč
vyvolávací cena: 3 250 000 Kč
odhadní cena: 3 600 000 Kč
Minimální příhoz: 10 000 Kč
Dražební jistina: 250 000 Kč

druh dražby: Elektronická dražba dobrovolná - opakovaná
 
kategorie: Objekty k podnikání skladovací prostory
 
vlastnictví: osobní
 
kraj: Pardubický kraj
okres: Pardubice
obec: Staré Čívice
část obce: Staré Čívice
ulice: Přeloučská
lokace na mapě: www.mapy.cz
 
zastavěná plocha: m2
výměra pozemku: m2
 
patro (počet pater): ()
typ budovy: jiný druh
balkon: ne
půda: ne
sklep: ne
výtah: ne
topení:
parkování:

prohlidky

před objektem dne 12. 12. 2013 v 12:00

před objektem dne 19. 12. 2013 v 12:00

popis

Nemovitosti jsou využívány k zemědělské výrobě a skladování zemědělských produktů a jsou postaveny v areálu fy. AGROTRADE vlastněné části města Pardubic a jsou napojeny na elektrickou a plynovou přípojku. Dle výpovědi pana Ing. Karle Švece jsou v majetku fy. AGROTRADE technologie váhy, elektrická přípojka a unimo buňka na st. p. č. 266, dále technologie posklizňové linky umístěná v posklizňové hale postavené na st. p. č. 270/3 a plynová a elektrická přípojka k této technologii, dále zásobníky včetně technologie navazující na technologii z posklizňové haly postavené vedle posklizňové haly na st. p. č. 270/1 a 270/2, dále technologie na výrobu a sušení granulí a plynová a elektrická přípojka k této technologii v sušárně a úpravně krmiv postavené na st. p. č. 271/1; 271/2 a 271/3; elektrická přípojka ke skladu postavením na st. p. č. 226/1 a 226/2, elektrická přípojka ke kravínu K147 postaveném na st. p. č. 224/1; 224/2 a 224/3. Všechny stavby - posklizňová hala, přístřešek, sušárna a úpravna krmiv, sklad, kravín K147, váha jsou postaveny na cizích pozemcích. Pozemkové parcely číslo 782/38 a 782/40 jsou zastavěny stavbou – zpevněnou plochou, která je využívána jako chodník podél komunikace v ulici Přeloučská, která je ve vlastnictví města Pardubice. Další podrobnosti jsou uvedeny ve Znaleckém posudku číslo 17 - 571/2013, který vypracoval dne 10. 11. 2013.

Ing. Zdeněk Vašák,

Starý Mateřov 66, 530 02 Pardubice,

mobil: + 420 777 092 200, e-mail: zdenek.vasak@seznam.cz

Soubor nemovitostí

v katastrálním území Staré Čívice, obec Pardubice, dle výpisu z katastru nemovitostí, LV 22, a to jmenovitě:

Pozemky:

- parcela č.: 782/38, ostatní plocha – 128 m2 – způsob využití – ostatní komunikace

- parcela č.: 782/40, ostatní plocha – 49 m2 – způsob využití – ostatní komunikace

Stavby:

- bez čp/če – zemědělská stavba – stojící na St. 224/1 – LV: 394, St. 224/2 - LV: 396, St. 224/3 - LV: 260

- bez čp/če – zemědělská stavba – stojící na St. 226/1 - LV: 396, St. 226/2 - LV: 238

- bez čp/če – zemědělská stavba – stojící na St. 266 - LV: 238

- bez čp/če – zemědělská stavba – stojící na St. 270/1 - LV: 260, St. 270/2 - LV:396, St. 270/3 - LV: 238

- bez čp/če – zemědělská stavba – stojící na St. 271/1 - LV: 260, St. 271/2 - LV: 396, St. 271/3 - LV: 238

To vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice na LV 22.

bankovní spojení

Bank. účet dražebníka: 2108433763/2700

Variabilní symbol: fyzická osoba – rodné číslo, právnická osoba – IČ

Specifický symbol: 131227991

Odkaz na elektronickou dražbu

Zadejte e-mail ve tvaru text@text.cz

Přeji si dostávat newsletter

TOPlist