pá 4. 5. 2018 10:00
Místo konání dražby: elektronická dražba ,
ID 180223223N2018
Dražba - RD vesnický bird vydraženo
vydraženo za: 1 615 000 Kč
vyvolávací cena: 900 000 Kč
odhadní cena: 1 250 000 Kč
Minimální příhoz: 5 000 Kč
Dražební jistina: 150 000 Kč

druh dražby: Elektronická dražba nedobrovolná
 
kategorie: Rodinné domy vesnický
 
vlastnictví: osobní
 
kraj: Olomoucký kraj
okres: Přerov
obec: Prosenice
část obce: Prosenice
ulice: Grymovská 204
lokace na mapě: www.mapy.cz
 
zastavěná plocha: 550 m2
výměra pozemku: 383 m2
 
patro (počet pater): ()
typ budovy: zděná
balkon: ano
půda: ne
sklep: ano
výtah: ne
topení: ústřední dálkové
parkování: před domem

prohlidky

před objektem dne 23. 3. 2018 v 12:00

před objektem dne 30. 3. 2018 v 12:00

popis

Označení předmětu dražby: Nemovitosti v katastrálním území Proseničky, obec Prosenice:  Pozemek parcelní číslo 496 o výměře 550 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součístí je stavba - rodinný dům Prosenice čp. 204, stavba stojí na pozemku parcelní číslo 496  Pozemek parcelní číslo 497 o výměře 383 m2 - zahrada a to vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov na LV 241.

Popis předmětu dražby: Předmětná nemovitost je rodinný dům čp. 204 s příslušenstvím v k. ú. Proseničky a obci Prosenice, okres Přerov, který je umístěn ve východní zastavěné části obce v ulici Grymovská. Obec Prosenice leží asi 4 km na sever od okresního města Přerova v důležitém komunikačním koridoru Moravské brány. Jedná se o pravou část (při pohledu z ulice) rodinného dvoudomu. Okolní zástavbu tvoří převážně rodinné domy. K nemovitosti patří vedlejší stavby, venkovní úpravy a pozemky. Objekt je napojen na inženýrské sítě, pozemky jsou oploceny. Příjezd po zpevněné komunikaci. Objekt se nachází na st. p. č. 496 o výměře 550 m2. Dále k objektu náleží p. č. 497 - zahrada o výměře 383 m2. Tyto pozemky tvoří jednotný funkční celek s objektem rodinného domu.

Rodinný dům čp. 204 Rodinný dům v k. ú. Proseničky a obci Prosenice, okres Přerov, obsahuje obytné místnosti s příslušenstvím. Rodinný dům je zděný, má obdélníkový půdorys, má 1 nadzemní podlaží a podkroví. Základy betonové, obvodové nosné zdivo, střecha sedlová valbová, krytina tašková, krov dřevěný, vnitřní omítky vápenné, venkovní břízolit, schodiště betonové teracové, klempířské konstrukce, okna plastová, dveře dřevěné, vytápění ústřední, elektroinstalace. Vybavení objektu je uvažováno jako standardní. Objekt rodinného domu je připojen na inženýrské sítě. Stav objektu je uvažován jako průměrný. Půdorysné rozměry objektu 12,06 m x 10,00 m. Více informací najdete ve znaleckém posudku č. 4686/134/2017, který vypracoval dne 19. 5. 2017 soudní znalec Ing. Jiří Vyhnálek, Sekaninova 408, Hradec Králové.

bankovní spojení

Bank. účet dražebníka: 2108433819/2700

Variabilní symbol: fyzická osoba – rodné číslo, právnická osoba – IČ

Specifický symbol: 180223223

Odkaz na elektronickou dražbu

Zadejte e-mail ve tvaru text@text.cz

Přeji si dostávat newsletter

TOPlist