st 27. 9. 2017 12:00
Místo konání dražby: elektronická dražba ,
ID 170927708N2017
Dražba - RD městský bird vydraženo
vydraženo za: 1 320 000 Kč
vyvolávací cena: 1 000 000 Kč
odhadní cena: 2 500 000 Kč
Minimální příhoz: 5 000 Kč
Dražební jistina: 100 000 Kč

druh dražby: Elektronická dražba nedobrovolná - opakovaná
 
kategorie: Rodinné domy městský
 
vlastnictví: osobní
 
kraj: Jihočeský kraj
okres: Písek
obec: Milevsko
část obce: Milevsko
ulice: Jeřábkova 996
lokace na mapě: www.mapy.cz
 
zastavěná plocha: 100 m2
výměra pozemku: 695 m2
 
patro (počet pater): ()
typ budovy: zděná
balkon: ne
půda: ne
sklep: ne
výtah: ne
topení: ústřední dálkové
parkování: před domem

prohlidky

před objektem dne 15. 9. 2017 v 14:00

před objektem dne 22. 9. 2017 v 14:00

popis

Dražba je o 15 min z technických důvodů odročená.

Popis předmětu dražby: Předmětná nemovitost je rodinný dům čp. 996 s příslušenstvím v k. ú. a obci Milevsko, okres Písek, který je umístěn v severozápadní zastavěné části obce v ulici Jeřábkova. Jedná se o levou část (při pohledu z ulice) rodinného dvoudomu. Okolní zástavbu tvoří rodinné domy. K nemovitosti patří vedlejší stavba, venkovní úpravy a pozemky. Objekt je napojen na inženýrské sítě, pozemky jsou oploceny. Příjezd po zpevněné komunikaci. Objekt se nachází na st. p. č. 1394 o výměře 100 m2. Dále k objektu náleží p. č. 1419/11 - zahrada o výměře 695 m2. Tyto pozemky tvoří jednotný funkční celek s objektem rodinného domu. Rodinný dům čp. 996 Rodinný dům v k. ú. a obci Milevsko, okres Písek, obsahuje obytné místnosti s příslušenstvím. Rodinný dům je zděný, má přibližně obdélníkový půdorys, má technické podlaží, 1 nadzemní podlaží a podkroví. Základy betonové, obvodové nosné zdivo, střecha sedlová a pultová, krytina tašková, krov dřevěný, vnitřní omítky vápenné, venkovní břízolit, schodiště betonové, klempířské konstrukce, okna plastová a dřevěná zdvojená, dveře dřevěné, vrata kovová, vytápění ústřední, elektroinstalace, bleskosvod. Vybavení objektu je uvažováno jako standardní. Objekt rodinného domu je připojen na inženýrské sítě. Stav objektu je uvažován jako průměrný.

Více informací najdete ve znaleckém posudku č. 4687/135/2017, který vypracoval dne 20. 5. 2017 soudní znalec Ing. Jiří Vyhnálek, Sekaninova 408, Hradec Králové.

Na předmětu dražby váznou tato práva: Na výše uvedeném předmětu dražby vázne zástavní právo ve prospěch navrhovatele zřízené na základě smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitostem ze dne 22. 1. 2013, jejíž právní účinky nastaly povolením vkladu práva do katastru nemovitostí ke dni 22. 1. 2013 na základě rozhodnutí Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek pod č. j.: V-113/2013-305. Zástavní práva, zapsaná v katastru nemovitostí a váznoucí na předmětu dražby neovlivňují hodnotu předmětu dražby, protože v souladu s § 58, odst. 1 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění s přechodem vlastnictví k předmětu dražby zanikají. Údaje v Dražební vyhlášce o předmětu dražby, zejména pak o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Navrhovatel za nesprávnost takových údajů neodpovídá.

Cena předmětu dražby: Cena předmětu dražby byla zjištěna posudkem soudního znalce. Znalecký posudek podal soudní znalec Ing. Jiří Vyhnálek, Sekaninova 408, Hradec Králové, jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Hradci Králové č. j. Spr. 1943/87 ze dne 29. 2. 1988 pro základní obor Stavebnictví pro odvětví stavby obytné, stavby průmyslové a stavby zemědělské a stavební materiál, č. j. Spr. 5116/2002 ze dne -1. 10. 2003 pro základní obor Ekonomika - odvětví ceny a odhady se specializací pro odhady nemovitostí a vypracoval ke dni 20. 5. 2017 posudek s poř. č. 4687/135/2017 a ocenil předmět na částku v místě a čase obvyklou a to na 2.500.000,- Kč.

bankovní spojení

Bank. účet dražebníka: 2108433819/2700

Variabilní symbol: fyzická osoba – rodné číslo, právnická osoba – IČ

Specifický symbol: 170726708

Odkaz na elektronickou dražbu

Zadejte e-mail ve tvaru text@text.cz

Přeji si dostávat newsletter

TOPlist