pá 28. 11. 2014 14:00
Místo konání dražby: elektronická dražba ,
ID 141128968D2014
Dražba - firemní areál bird vydraženo
vydraženo za: 218 400 Kč
vyvolávací cena: 218 400 Kč
odhadní cena: 336 000 Kč
Minimální příhoz: 1 000 Kč
Dražební jistina: 50 000 Kč

druh dražby: Elektronická dražba dobrovolná - opakovaná
 
kategorie: Objekty k podnikání firemní areál
 
vlastnictví: osobní
 
kraj: Pardubický kraj
okres: Ústí nad Orlicí
obec: Jablonné nad Orlicí
část obce: Jablonné nad Orlicí
ulice: Jablonné nad Orlicí 325
lokace na mapě: www.mapy.cz
 
zastavěná plocha: 543 m2
výměra pozemku: 2354 m2
 
patro (počet pater): ()
typ budovy: zděná
balkon: ne
půda: ne
sklep: ne
výtah: ne
topení: lokální
parkování: u domu a na pozemku

prohlidky

před objektem dne 20. 11. 2014 v 15:00

před objektem dne 21. 11. 2014 v 15:00

popis

Předmětem ocenění je budova s č. p. 325 - průmyslový objekt. Tato stavba je součástí pozemku p. č. st. 427 v ulici Nádražní, v obci Jablonné nad Orlicí, katastrálním území Jablonné nad Orlicí. Jedná se o část původního areálu pro průmyslovou výrobu, předmětem ocenění je pouze průmyslový objekt na p. č. st. 427 a přilehlé nezastavěné pozemky, které tvoří jednotný funkční celek. Předmětný objekt není v zásadě využíván. Částečně jej využívá spoluvlastník p. Černouhous, a to pouze pro skladování truhlářských výrobků a dřeva a dále pak SKP k uskladnění movitých věcí, které jsou součástí konkurzní podstaty. Budova není vytápěna, kotel ani topení není funkční, elektroinstalace je nefunkční, rovněž tak rozvody vody, Plyn do předmětného objektu není zaveden. V „areálu“, kde se předmětný objekt nachází, jsou dva pozemky „zasaženy“ ekologickou zátěží, přičemž pro účely vypracování ZP se jedná o jeden pozemek, a to pozemek parc. č. 1041/2 v kat. území Jablonné nad Orlicí, když druhý dotčený pozemek (st. 695), není ve spoluvlastnictví úpadce. Blíže uvedeno v příloze (část oznámení o zahájení stavebního řízení a vodoprávního řízení). Sanaci dotčených pozemků provádí jako stavebník Čistá příroda východních čech o.p.s., IČ: 28771648. Další podrobnosti jsou uvedeny ve Znaleckém posudku číslo 99/2014, který vypracovala dne 21. 8. 2014 Ing. Dana Oberreiterová, Hradec Králové, IČ: 87262282, mobil: + 420 777 821 680, e-mail: danaoberreiterova@seznam.cz.

bankovní spojení

Bank. účet dražebníka: 2108433771/2700

Variabilní symbol: fyzická osoba – rodné číslo, právnická osoba – IČ

Specifický symbol: 141128968

Odkaz na elektronickou dražbu

Zadejte e-mail ve tvaru text@text.cz

Přeji si dostávat newsletter

TOPlist