st 15. 11. 2017 14:00
Místo konání dražby: elektronická aukce na www.prodej-aukci.cz ,
ID 171115973A2017
Dražba - RD městský bird nevydraženo
vyvolávací cena: 1 875 000 Kč
odhadní cena: 2 500 000 Kč
Minimální příhoz: 5 000 Kč
Dražební jistina: 200 000 Kč

druh dražby: elektronická aukce
 
kategorie: Rodinné domy městský
 
vlastnictví: osobní
 
kraj: Pardubický kraj
okres: Ústí nad Orlicí
obec: Česká Třebová
část obce: Žamberk
ulice: Žamberk 954
lokace na mapě: www.mapy.cz
 
zastavěná plocha: 147 m2
výměra pozemku: 550 m2
 
patro (počet pater): ()
typ budovy: zděná
balkon: ne
půda: ne
sklep: ne
výtah: ne
topení:
parkování:

prohlidky

před objektem dne 8. 11. 2017 v 14:00

před objektem dne 8. 11. 2017 v 14:00

popis

Rodinný dům č. p. 954 Rodinný dům v k. ú. a obci Žamberk, okres Ústí nad Orlicí obsahuje obytné místnosti s příslušenstvím. Rodinný dům je zděný, má přibližně obdélníkový půdorys, je podsklepený, má 2 nadzemní podlaží a 2 podkroví. Dispozice objektu: 1. PP.: sklep. 1.NP.: garáž, kotelna, obytný pokoj, WC a sprchový kout. 2.NP.: kuchyň, obytný pokoj s výstupem na terasu, obytný pokoj, WC s koupelnou (vana). Mezipatro: šatna. 1. podkroví: 3 obytné pokoje, WC s koupelnou (vana). 2. podkroví: 2 obytné pokoje s přístupem po mlynářských schodech. Základy betonové, obvodové nosné zdivo, střecha sedlová, krytina živičná, krov dřevěný, vnitřní omítky vápenné, venkovní břízolit, stropy s rovným podhledem a šikmé zateplené podhledy, schodiště betonové a dřevěné, klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu, okna dřevěná zdvojená, střešní, dveře dřevěné, vrata plechová, vnitřní obklady keramické, venkovní obklady kabřinec, podlahy betonové, keramická dlažba, PVC, koberce, vytápění ÚT s elektrokotlem a kotlem na tuhá paliva, rozvod vody studené a teplé, příprava TUV bojler, elektroinstalace 220, 380 V, kuchyňské linky, sporáky, 3 x WC s koupelnou/sprchovým koutem. Objekt rodinného domu je připojen na inženýrské sítě. Stav objektu je uvažován jako průměrný.

4.2. Označení a popis práv a závazků na Předmětu aukce váznoucích a s ním spojených:  Zástavní právo smluvní ve prospěch Cordtrade, s.r.o., Jiráskova 81/13, Olomouc - Hodolany, PSČ 779 00, IČ: 28344618 pro pohledávku ve výši 510.000,- Kč a příslušenství, č. j.: V-14226/2015-611.  Zahájení exekuce - Exekutorský úřad Praha 9, č. j.: Z-33265/2016-101, Z-3670/2016-611  Rozhodnutí o úpadku (§ 136 odst. 1 insolvenčního zákona) - Krajský soud v Hradci Králové - pobočka v Pardubicích, KSPA 60INS28534/2016 -A-21, č. j.: Z-3879/2017-606 Na Předmětu aukce neváznou žádné nájemní smlouvy ani věcná břemena.

V souladu s ust. § 299 odst. 2 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění násl. změn a doplňků, všechna omezení vlastnického práva (vyjma věcných břemen) zapsaná na LV 1907, k. ú. Žamberk, Obec Žamberk na Předmětu aukce zpeněžením zanikají.

Práva osob oprávněných z věcných břemen váznoucích na Předmětu aukce zůstávají převodem vlastnictví nedotčená.

Cena předmětu aukce byla zjištěna posudkem soudního znalce. Znalecký posudek podal soudní znalec Ing. Jiří Vyhnálek, Sekaninova 408, Hradec Králové, jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Hradci Králové č. j. Spr. 1943/87 ze dne 29. 2. 1988 pro základní obor Stavebnictví pro odvětví stavby obytné, stavby průmyslové a stavby zemědělské a stavební materiál, č. j. Spr. 5116/2002 ze dne -1. 10. 2003 pro základní obor Ekonomika - odvětví ceny a odhady se specializací pro odhady nemovitostí a vypracoval a aktualizoval ke dni 5. 10. 2017 posudek s poř. č. 4775/223/2017 a ocenil předmět na částku v místě a čase obvyklou a to na 2.500.000,- Kč. (dále jen „Odhad ceny").

4.3. Údaje o Předmětu aukce uvedené v této Aukční vyhlášce nebo jejich část, zejména pak o popisu stavu Předmětu aukce a o právech a závazcích na Předmětu aukce váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Navrhovatel aukce zaručuje vlastnosti Předmětu aukce nebo odpovídá za jeho vady pouze v rozsahu stanoveném touto Aukční vyhláškou.

bankovní spojení

Bank. účet dražebníka: 2106279520/2700

Variabilní symbol: fyzická osoba – rodné číslo, právnická osoba – IČ

Specifický symbol: 171115973

Odkaz na elektronickou dražbu

Zadejte e-mail ve tvaru text@text.cz

Přeji si dostávat newsletter

TOPlist