pá 14. 4. 2017 12:00
Místo konání dražby: elektronická aukce na www.prodej-aukci.cz ,
ID 170414480D2017
Dražba - bird vydraženo
vydraženo za: 100 000 Kč
vyvolávací cena: 100 000 Kč
odhadní cena: 896 300 Kč
Minimální příhoz: 5 000 Kč
Dražební jistina: 30 000 Kč

druh dražby: Elektronická dražba dobrovolná
 
kategorie: soubor nemovitostí
 
vlastnictví: osobní
 
kraj: Královéhradecký kraj
okres: Trutnov
obec: Mladé Buky
část obce:
ulice:
 
zastavěná plocha: m2
výměra pozemku: m2
 
patro (počet pater): ()
typ budovy: jiný druh
balkon: ne
půda: ne
sklep: ne
výtah: ne
topení:
parkování:

prohlidky

před objektem dne 30. 3. 2017 v 15:00

před objektem dne 6. 4. 2017 v 15:00

popis

a) Nemovitosti v katastrálním území Bílá Třemešná, obec Bílá Třemešná a to konkrétně pozemková parcela číslo St. 421/1 o velikost 30 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba Bílá Třemešná če. 1 – rodinná rekreace, stavba stojí na pozemku St. 421/1, a to vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Trutnov na LV 600. b) Nemovitosti v katastrálním území Bílá Třemešná, obec Bílá Třemešná a to konkrétně podíl ve výší 1/13 na pozemkové parcele číslo 338/13 o velikost 1143 m2 – vodní plocha a podíl ve výši 1/13 na pozemkové parcele č. 339/44 o velikosti 1654 m2 – ostatní plocha, a to vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Trutnov na LV 924. c) Nemovitosti v katastrálním území Bílá Třemešná, obec Bílá Třemešná a to konkrétně podíl ve výší 1/13 na pozemkové parcele číslo 336/5 o velikost 385 m2 – vodní plocha a podíl ve výši 1/13 na pozemkové parcele č. 434/6 o velikosti 192 m2 – vodní plocha, a to vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Trutnov na LV 948. d) Nemovitosti v katastrálním území Mladé Buky, obec Mladé Buky a to konkrétně pozemková parcela č. St. 62/8 o velikosti 62 m2 – zastavená plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba bez čp/če – jiná stavba, stavba stojí na parcele č. St. 62/8, dále pozemek parcelní číslo 4/2 o velikosti 1637 m2 – trvalý travní porost a to vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Trutnov na LV 1168. e) Nemovitosti v katastrálním území Mladé Buky, obec Mladé Buky a to konkrétně bytová jednotka č. 161/6 v bytovém domě Mladé Buky čp. 161, Bytový dům stojící na parcele St. 62/2 a dále podíl ve výši 1199/10000 na společných částech domu Mladé Buky čp. 161 a podíl ve výši 1199/10000 na pozemku č. St. 62/2 o velikosti 1759 m2 – zastavěná plocha a nádvoří a podíl ve výši 1199/10000 na pozemku č. 615/1 o velikosti 104 m2 – zahrada, a to vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Trutnov na LV 1238. f) Nemovitosti v katastrálním území Maršov I, obec Svoboda nad Úpou a to konkrétně pozemková parcela č. St. 216 o velikosti 24 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba bez čp/če - garáž, stavba stojí na parcele č. St 216, dále pozemek parcelní číslo 453/6 o velikosti 121 m2 – zahrada, a to vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Trutnov na LV 428.

Soubor nemovitostí, jejichž podrobný popis je popsán ve znaleckém posudku na adrese http://www.kralovskadrazebni.cz a popřípadě je k nahlédnutí na dotaz v sídle společnosti. 

bankovní spojení

Bank. účet dražebníka: 2108433771/2700

Variabilní symbol: fyzická osoba – rodné číslo, právnická osoba – IČ

Specifický symbol: 170414480

Zadejte e-mail ve tvaru text@text.cz

Přeji si dostávat newsletter

TOPlist